Årsmöte

2024
OBSOBS!! Årsmötet flyttas!! NYTT DATUM:

Onsdagen den 6 mars 2024 i Eriksdalshallen kl. 18:00.
Nedan publiceras alla dokument löpande.
Uppdatering 240213: Nytt årsmötesdatum (6 mars 2024) samt valberedningens förslag:

Inbjudan årsmöte 2024-nytt datum
(ny sista anmälningsdag 28 februari 2024)

Valberedningens förslag-2024

Motion spel på 2 bord-Solna BTK

Motion lagmatchprotokoll-Solna BTK

Röstlängd 2023

Brev till föreningarna inför årsmötet 2024

Diverse datum:
Senast 20 december 2023: Valberedningen presenterar vilka ledamöter, suppleanter
samt revisor som tackat ja och vilka som avböjt omval.
Senast 24 januari 2024: Motioner skall vara inskickade till: info@stbtf.se
Föreningarna kan inkomma till valberedningen med förslag på nya personer till
styrelsen.
Senast 7 februari 2024: Valberedningen presenterar sitt förslag.
Samtliga handlingar skall vara publicerade.

2023:

Årsmötesprotokoll-230222

Revisionsberättelse-2023

Valberedningens förslag-2023    (uppdaterat 230215)

Motion om höjning av överdomararvode-med årsmötets kommentar

Motion om byte av serielag-med årsmötets kommentar

Motion om serieövergång-med årsmötets kommentar

Motion dataranking från Ängby SK-med årsmötets kommentar
Motion Ängby-motiveringar

Motion StBTF-justering av datarankingen med årsmötets kommentar

Verksamhetsberättelsen 2022
Verksamhetsplan 2023
Balansrapport 2022

Resultatrapport 2022+budget 2023
Avgiftsnivåer förslag 23-24

Röstlängd Svenska BTF-2022
Röstlängd Svenska BTF 2022-beräkningsunderlag
Svenska BTF-förbundsmöte_grundläggande_upplägg

Röstlängd 2022

Information från valberedningen
Inbjudan årsmöte