Mellan perioden 5 juli-4 augusti är kansliet obemannat.
Räkna med längre svarstid på mailen då vi inte läser av den regelbundet under perioden.
Glad sommar!